Sławomir Olejnik, Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna

Sławomir
Olejnik

prezes zarządu Fundacji Polska Innowacyjna

Sławomir Olejnik – przedsiębiorca, działacz społeczny.

Prezes zarządu Fundacji Polska Innowacyjna. Fundacja buduje sieć Polaków, Polonii i osób polskiego pochodzenia, zajmujących się nauką, innowacjami i biznesem. Fundacji Polska Innowacyjna skupia wokół siebie sympatyków idei stworzenia w Polsce prywatnej uczelni badawczej wraz z jej ekosystemem, ukierunkowanej na kreowanie technologii i jej komercjalizację, w której m.in. osoby wracające z zagranicy mogłyby realizować niszowe badania na światowym poziomie.

Libera, Łuczewski, Prezes Zarządu Fundacji Polska InnowacyjnaObecnie Sławomir Olejnik pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ProtoLAB w Podkarpackim Centrum Innowacji oraz eksperta Business Centre Club ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu. Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla w firmach MŚP w branżach: biotechnologicznej, IT, rekrutacyjnej, sprzedaży i HoReCa. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, w ramach której doradzał MŚP i startupom na wczesnym etapie rozwoju.

Uczestnik paneli:

2019: Młoda polska emigracja: stracone pokolenie czy elity przyszłości?