Justyna Orłowska

Justyna
Orłowska

pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Ekspert od zarządzania funduszami i finansami korporacyjnymi. Doświadczenie zdobywała w
cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema
Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w
obszarze bankowości inwestycyjnej.

W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi – MinFinTech i Lektury.gov.pl. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów.

W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego
zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym.W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Uczestnik paneli:

2020: Cyfrowa przyszłość – czy świetlana?