Johannes
Ortmann

Executive Director New Point Electronic Solutions (Namibia)

Uczestnik paneli:

2023: Sprawiedliwy pokój – reparacje, zadośćuczynienie, pojednanie

2023: Righteous Peace. Reparation, Remedy, Reconciliation