Maksym
Ostapenko

p.o. dyrektora generalnego rezerwatu Ławra Kijowsko-Peczerska

Uczestnik paneli:

2023: Wojna i kultura

2023: War and culture