VII XII Kongres Polska Wielki Projekt – Wolność - poski projekt dla Europy
Jonathan Ostry

Jonathan
Ostry

ekonomista

Dr Jonathan Ostry jest zastępcą dyrektora Departamentu Badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jest także pracownikiem naukowym w Centre for Economic Policy Research (CEPR). Jego ostatnie prace koncentrowały się na zarządzaniu międzynarodowymi przepływami kapitału, w szczególności na roli kontroli kapitału. Publikuje m.in. w „The Economist”, “Financial Times”, “The Wall Street Journal”, “The New York Times” i “The Washington Post”.