Polska Wielki projekt

Jan
Paradysz

Jan Paradysz szkołę średnią ukończył we Wrocławiu. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Doktorat ze statystyki i demografii obronił na poznańskiej Akademii Ekonomicznej Lata 1981-1983 spędził w Państwowym Instytucie Badań Demograficznych w Paryżu na stypendium rządu francuskiego) oraz uczestniczył w wykładach z demografii matematycznej na Sorbonie. Od 1985 r. jest członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
Od 1985 jest członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W 1986 habilitował się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1993 do 2008 kierował Katedrą Statystyki Wydziału Zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie został profesorem nadzwyczajnym. Był założycielem i dyrektorem Centrum Statystyki Regionalnej w Poznaniu. Od 2000 do 2007 był członkiem Rady Statystyki przy Premierze RP.
Od 1989 do 1992 był przewodniczącym komisji uczelnianej NSZZ Solidarność na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (od 1995 do 1998 był jej wiceprzewodniczącym). Należy do zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.
Jest autorem wielu prognoz demograficznych. Jest autorem 15 książek oraz ponad 100 artykułów.
Jan Paradysz brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 roku(Poznań),
panel: jak odwrócić trend?

Uczestnik paneli:

2015: Demografia – jak odwrócić trend?