Jan
Parys

Dr nauk humanistycznych , polityk, publicysta i pracownik naukowy, były szef MON

Ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie PRL był zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk. Współpracował wówczas także ze znanym sowietologiem z Fryburga Józefem Marią Bocheńskim. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego był Dyrektorem Generalnym Centralnego Urzędu Planowania. W rządzie Jana Olszewskiego zajmował stanowisko ministra Obrony Narodowej. Był rektorem Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu. W latach 2015-2018 szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych. W roku 2017 Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Uczestnik paneli:

2023: Globalna przebudowa. Konsekwencje wojny na Ukrainie dla ładu europejskiego i światowego

2023: Global Deconstruction. Consequences of War in Ukraine