Ks. dr Wit Pasierbek SJ

ks. dr Wit
Pasierbek SJ

Akademia Ignatianum w Krakowie

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Horyzonty Polityki”, członek redakcji czasopisma naukowego „Myśl
Polityczna”, redaktor serii wydawniczej „Słowniki Społeczne”, dyrektor „Ignacjańskiego Forum Społecznego”, autor opracowań traktujących o moralnych uwikłaniach polityki i charakterze władzy (m.in. “Koncepcje sprawiedliwości społecznej w myśli chrześcijańskiej”, Kraków 2016; “Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim”, Kraków 2018; “Uszanowanie charakteru władzy w średniowieczu”, Kraków 2019).

Zainteresowania: teologia polityczna, historia idei, filozofia polityki, moralno-instytucjonalny charakter polityki.