Marcin Pasierbski

Marcin
Pasierbski

politolog

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
2014-2015 był wiceprezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w którym organizował spotkania o tematyce filozoficznej.
Marcin PasierbskiBył Prezesem Fundacji Służba Niepodległej oraz Sekretarzem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.
Był stażystą w wydawnictwie i tygodniku internetowym Teologia Polityczna, prowadził audycje w Akademickim Radiu Kampus.

Marcin Pasierbski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2017 roku –

  • panel: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy.

2018 roku –

  • panel: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia.

Uczestnik paneli:

2018: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia

2017: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy