Sheela
Patel

działaczka na rzecz praw człowieka

Założycielka i dyrektor Society for Promotion of Area Resource Centres (SPARC), indyjskiej organizacji pozarządowej działającej od 1984 roku w celu wsparcia ubogiej ludności miejskiej w kwestiach bezpieczeństwa mieszkalnego i standardu życia. Założycielka i była przewodnicząca Slum Dwellers International. Znana na arenie międzynarodowej z podnoszenia problemu ubóstwa ludności miejskiej i przedstawiania go rządom, organizacjom międzynarodowym i organizacjom pozarządowym.

Uczestniczka Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu. Była członkiem Komisji ds. Adaptacji do Zmian Klimatycznych, której przewodniczyła Kristalina Georgeva i Banki Moon i przyczyniła się do podjęcia tematu roli i przestrzeni potrzebnej dla lokalnych adaptacji w kwestiach klimatycznych.

Obecnie jest jednym z Ambasadorów w Race to Resilience w COP26 (Konferencja ONZ ws. zmian klimatu) i przewodniczy kampanii „Dach nad naszymi głowami” poświęconej problemom mieszkalnictwa i śladu węglowego dla dwóch miliardów ludzi żyjących w ubóstwie.

Uczestnik paneli:

2021: Lokalny i globalny kontekst przyszłości miast i wsi