Józef Perenc

Józef
Perenc

W 1969 ukończył studia na kierunku Ekonomika Transportu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. W 1996 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Od 1991 roku był kierownikiem Katedry Marketingu Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Był dyrektorem Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (OBET) w Warszawie oraz członkiem rady naukowej OBET w latach 1990-1994. W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Finansów i Rozwoju. Jest aktywnym członkiem Sekcji Organizacji i Zarządzania Komitetu Transportu PAN, PTE oraz SITK. Obecnie jest przewodniczącym rady naukowej Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. 

W 2001 został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Uczestnik paneli:

2014: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu