Jacob
Phillips

teolog, Uniwersytet St. Mary w Londynie, kierownik Instytutu Teologii i Nauk Humanistycznych.

Znawca dorobków Josepha Ratzingera i Johna Henry’ego Newmana. Autor książek „Obedience is Freedom”, “Simplicity and Wisdom: Human Subjectivity in the Theology of Dietrich Bonhoeffer” i „Mary, Star of Evangelization: Tilling the Soil and Sowing the Seed”.