DR NATHAN PINKOSKI

Nathan
Pinkoski

Zephyr Institute w Palo Alto, Kalifornia, USA

Dyrektor programów akademickich i pracownikiem naukowym w Zephyr Institute w Palo Alto, Kalifornia, USA.

Jego badania i nauczanie obejmują myśl polityczną XX wieku, wczesnonowożytną myśl polityczną i klasyczną myśl polityczną. Publikował w różnych czasopismach naukowych i popularnych, w tym “First Things”, “Perspectives on Political Science” i “The Review of Politics”.

Posiada tytuł licencjata (Hon) Uniwersytetu Alberty oraz tytuł MPhil i DPhil in Politics: Political Theory na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Odbył stypendia naukowe i wykłady na Uniwersytecie Princeton i Uniwersytecie w Toronto.

Ostatnio współredagował “Augustine in a Time of Crisis” (Palgrave-MacMillan Press, 2021).

Uczestnik paneli:

2021: Kultura unieważnienia rodziny