Adam
Piotrowski

Prezes Zarządu VIGO System S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Vigo System S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO System S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO System S.A. Obecnie sprawuje już trzecią kadencję funkcję Prezesa Zarządu.

Uczestnik paneli:

2022: Koniec liberalizmu? Czas na gospodarkę wojenną