Paweł Płoski

Paweł
Płoski

teatrolog, redaktor, badacz polityki kulturalnej i organizacji teatru

Wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej. Od 2019 dziekan Wiedzy o Teatrze AT. Od 2020 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Od 2021 wiceprzewodniczący Rady ds. Instytucji Artystycznych przy MKDNiS oraz przewodniczący Rady Programowej Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. Kierownik działu literackiego Teatru Narodowego (2009-2020). Redaktor miesięcznika „Teatr” (2007-2016). Redaktor serii książkowej „Teatr. Krytycy” wydawanej przez Instytut Książki (2014-2016), w której redagował tomy tekstów Jerzego Koeniga i Janusza Majcherka. Jeden z koordynatorów obchodów stulecia urodzin Erwina Axera (2017). Jako ekspert współpracował z MKDNiS, Kancelarią Senatu oraz wieloma instytucjami kultury teatralnej w Polsce.

Uczestnik paneli:

2021: Kultura jako źródło siły państwa