Marta Poślad

Marta
Poślad

politolog i socjolog, Google

Marta Pośladpolitolog i socjolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge.

W 2005 r. współtworzyła inicjatywę Wybieram.pl, która przekształcona w stowarzyszenie była przez nią prowadzona przez cztery kolejne lata.

Jest stypendystką programu Humanity in Action, absolwentką Warsztatów Praw Człowieka prowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

W pracy naukowej bada systemy wyborcze, procesy demokratyzacji i realizowanie idei demokratycznych we współczesnych społeczeństwach. Pracuje w dziale polityki publicznej i relacji rządowych w firmie Google, gdzie zajmuje się m.in. zagadnieniami wpływu nowych technologii na procesy społeczne.

Uczestnik paneli:

2019: Stare wartości i nowe media – nadzieje i zagrożenia