XII Kongres Polska Wielki Projekt – Dialog-Wizja-Alternatywa

Joanna
Potocka

prawnik

Joanna Potocka – prawnik i publicystka, działaczka Ruchu 10 kwietnia, publikuje m.in Przewodnik Katolicki