Andrzej
Przyłębski

filozof

Profesor, ukończył filozofię i nauki społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie także obronił doktorat. W latach 1991-1992 pracował jako stypendysta bońskiej Fundacji A.V. Humboldta na Uniwersytecie Heidelberskim, następnie jako stypendysta Konferencji Rektorów Niemieckich Akademii Nauk w Berlinie. W latach 1993-1996 był wicedyrektorem Instytutu Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, zaś w latach 1996-2001 pełnił funkcję radcy Ambasady RP w Niemczech (jako attaché ds. kultury i nauki). W 2002 został profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w 2010 otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego tytuł profesorski. W latach 2003 oraz 2006-2007 był profesorem filozofii na Technische Universität Chemnitz. W 2011 przeszedł z Instytutu Filozofii do Instytutu Kulturoznawstwa UAM. W latach 2004-2010 był wiceprezydentem International Hegel Society oraz współwydawcą Hegel-Jahrbuch, zaś od 2010 zasiada w Radzie Naukowej tego Towarzystwa. Od 2010 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, a także (od 2004) redaktorem na- 267 czelnym pisma „Fenomenologia”, organu tego Towarzystwa. W latach 2003-2011 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a od 2012 jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Upowszechniania Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego. W latach 2016-2022 ambasador RP w Niemczech.