dr Adam Radzimski

Adam
Radzimski 

geograf

Dr Adam Radzimski  – (ur. 1983) jest geografem specjalizującym się w problematyce rozwoju miast. Ukończył kierunek studiów gospodarka przestrzenna, a w 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi. Pracuje w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2009-2010 był stypendystą Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko. Jest autorem publikacji naukowych dotyczących planowania przestrzennego, polityki mieszkaniowej, transportu miejskiego. 

 

Uczestnik paneli:

2015: Demografia – jak odwrócić trend?