Bożena
Radzio

historyk sztuki

Kuratorka wystawy stałej prezentowanej w Zamku „Zniszczenia i odbudowa Zamku Królewskiego
w Warszawie”, autorka książki towarzyszącej wystawie o takim samym tytule. Od wielu lat zajmuje się tematyką związana z odbudową Zamku Królewskiego, zbieraniem materiałów oraz relacji osób biorących udział w tym ogromnym przedsięwzięciu.

Uczestnik paneli:

2021: Dyskusja o koncepcji prof. Jana Bogusławskiego odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie