Radzio Bożena – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Bożena
Radzio

historyk sztuki

Kuratorka wystawy stałej prezentowanej w Zamku „Zniszczenia i odbudowa Zamku Królewskiego
w Warszawie”, autorka książki towarzyszącej wystawie o takim samym tytule. Od wielu lat zajmuje się tematyką związana z odbudową Zamku Królewskiego, zbieraniem materiałów oraz relacji osób biorących udział w tym ogromnym przedsięwzięciu.