zbigniew rau

Zbigniew
Rau

minister spraw zagranicznych

Prawnik, profesor, nauczyciel akademicki, senator VI kadencji, wojewoda łódzki (2015–2019), poseł na Sejm IX kadencji. Od 2020 minister spraw zagranicznych w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Od 1983 do 1995 pracował na zagranicznych uczelniach w Max-Planck-Institut fuer Geschichte w Getyndze, Trinity College w Cambridge oraz na Uniwersytecie w Teksasie w Austin, był też stypendystą uniwersytetów brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Od 2007 roku kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a na  Uniwersytecie Łódzkim.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki projekt w latach:
2013
panel: Jak obywatele mogą przejąć kontrolę nad polityką?
wykład: Partie a społeczeństwo obywatelskie
2015
panel: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli
2017
panel: Liberalna demokracja i cnoty narodowe

Uczestnik paneli:

2017: Liberalna demokracja i cnoty narodowe