Karl-Siegbert
Rehberg

socjolog

Od kwietnia 2015 r. Rehberg jest profesorem naukowym w zakresie teorii socjologicznej, historii teorii i socjologii kultury na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy). 

W 2016 roku Rehberg wraz z Franziską Kunz i Tino Schlinzig opublikowali antologię: PEGIDA – prawicowy populizm między ksenofobią a rozczarowaniem? 

 

 

Uczestnik paneli:

2016: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie