VI XII Kongres Polska Wielki Projekt – Wolność - polski projekt dla Europy

Karl-Siegbert
Rehberg

socjolog

Od kwietnia 2015 r. Rehberg jest profesorem naukowym w zakresie teorii socjologicznej, historii teorii i socjologii kultury na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy). 

W 2016 roku Rehberg wraz z Franziską Kunz i Tino Schlinzig opublikowali antologię: PEGIDA – prawicowy populizm między ksenofobią a rozczarowaniem?