Rojek-Pawel; kongres polska wielki projekt

Paweł
Rojek

filozof i socjolog

Redaktor naczelny Pressji, członek rady Klubu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową i filozofią rosyjską, autor „Semiotyki Solidarności” (Nomos, Kraków 2009), nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Uczestnik paneli:

2014: Konserwatyzm w awangardzie

2013: Czy liberalna demokracja przetrwa?

2012: Mesjanizm i nowoczesność. Wielkie narracje i polska modernizacja