Marcin
Romanowski

prawnik i urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych

 

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000) oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Bawaria (2002).

2003–2004 był ekspertem tzw. komisji w sprawie Rywin. W latach 2005–2007 oraz od 2015 doradca ministra sprawiedliwości.

Od 2016 przewodniczący Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

W latach 2016–2019 dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

2018–2019 pełnił urząd Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości

Od 2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie. 

 

Uczestnik paneli:

2011: Rządy i sądy w Polsce