Rafał
Romanowski

Dr Marcin Romanowski (ur. 1976) – prawnik i urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych.
Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000) oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Bawaria (2002).
2003–2004 był ekspertem tzw. komisji w sprawie Rywin. W latach 2005–2007 oraz od 2015 doradca ministra sprawiedliwości.
Od 2016 przewodniczący Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
W latach 2016–2019 dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
2018–2019 pełnił urząd Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Funduszu Sprawiedliwości
Od 2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie.