Wojciech Roszkowski; wybory

Wojciech
Roszkowski

historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki

W 1971 ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 obronił doktorat, a w 1987 uzyskał habilitację z nauk ekonomicznych, pracując tam w Katedrze Historii Gospodarczej. Od października 1990 pracował też w Instytucie Studiów Politycznych PAN (ISP PAN) jako kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej, a od listopada 1990 do sierpnia 1993 był prorektorem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w latach 1991–2010 zajmował stanowisko profesora. W 1996 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1994–2000 był dyrektorem ISP PAN. W latach 2000–2002 pełnił funkcję Kościuszko Chair of Polish Studies na University of Virginia w Charlottesville. Był profesorem w Collegium Civitas w Warszawie.

W okresie PRL związany z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. W latach 1997–1998 był członkiem Rady Inicjatyw Wydawniczych przy Ministrze Kultury, a w latach 1999–2001 członkiem Rady Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Został też członkiem rady Centrum im. Adama Smitha, redaktorem naczelnym „Studiów Politycznych” i przewodniczącym rady Muzeum Historii Polski.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 uzyskał mandat europosła. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

Autor (początkowo pod pseudonimem Andrzej Albert) publikacji poświęconych historii Polski w XX i XXI wieku. Był członkiem rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i członkiem Collegium Invisibile. W 2005 założył w Warszawie stowarzyszenie Instytut Jagielloński. W 2011 został członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej. 

W 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2018 został laureatem Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za 2017, przyznawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL. W tym samym roku otrzymał tytuł honorowego obywatela m.st. Warszawy. W 2020 prezydent Andrzej Duda nadał Wojciechowi Roszkowskiemu Order Orła Białego.

Prof. Wojciech Roszkowski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2017 roku – panel: II wojna światowa – zmienne interpretacje

Uczestnik paneli:

2023: Wojna i kultura

2023: War and culture

2022: Rosja – problem dla świata?

2017: II wojna światowa – zmienne interpretacje