II XII Kongres Polska Wielki Projekt – 2012 – Dialog-Wizja-Alternatywa

Krzysztof
Rybiński

ekonomista, publicysta

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (2004–2008)

Jest autorem publikacji naukowych i prasowych w zakresie ekonomii i finansów.