Krzysztof
Rybiński

ekonomista, publicysta

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (2004–2008)

Jest autorem publikacji naukowych i prasowych w zakresie ekonomii i finansów.

 

 

Uczestnik paneli:

2012: Przyszłość polskiej gospodarki