Wawrzyniec Rymkiewicz, Fundacja Polska Wielki Projekt

Wawrzyniec
Rymkiewicz

filozof

Profesor Wawrzyniec Rymkiewicz (ur. 1971) –  filozof, założyciel i redaktor naczelny (od 2007 r.) kwartalnika „Kronos”, Prezes Rady Fundacji Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2000 obronił dysertację doktorską poświęconą tożsamości człowieka w pierwszej filozofii Heideggera, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2015). Autor książki Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera (Wrocław 2002 – seria Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), był jednym z tłumaczy książki Heideggera o Nietzschem (PWN, tom 1 – 1998, tom 2 – 1999), tłumaczył także Schellinga (Światowieki, IFIS PAN, Warszawa 2007) oraz wiersze Baudelaire’a („Twórczość” – 9/1993 i 2-3/2005).

Wielokrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium Start – 1998, stypendium Kolumb – Paryż 2006/07; Grant Wspomagający – 2008), był także stypendystą GFPS na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim (1993/94) i Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu (2006). 

W latach 2012-2017 kierował grantem NPRH „Klasycy polskiej nowoczesności”

Trzykrotnie uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (1995, 2002, 2007).

Przed rokiem 1989 w redakcjach pism podziemnych: anarchistycznej „Katatymii” (1987-88) i niepodległościowego „Ucznia Polskiego” (1988-89). W latach 1995-96 redagował dział poezji kwartalnika „Fronda”.

Jest synem poety Jarosława Marka Rymkiewicza i wnukiem prozaika Władysława Szulca-Rymkiewicza, ojcem Anielki i Ignacego.

Uczestnik paneli:

2019: Na co czekamy w polskiej kulturze?

2017: Liberalna demokracja i cnoty narodowe

2013: Czy liberalna demokracja przetrwa?

2012: Mesjanizm i nowoczesność. Wielkie narracje i polska modernizacja

2011: Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej)

Artykuły:

Zagadka Konstytucji 3. Maja

O konstytucji 3 maja