Marek Rymsza, VIII Konge=res polska wielki projekt

Marek
Rymsza

socjolog, nauczyciel akademicki, doradca Prezydenta RP

 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1997 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Marek Rymsza, VIII Konge=res polska wielki projektZawodowo związany z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod wsparcia, oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego.

W latach 1990–2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia, a w latach 2002–2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. W 2015 został powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w skład Narodowej Rady Rozwoju jako koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina. W 2017 został powołany na stanowisko doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W 2018 wszedł w skład Rady Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prof. Marek Rymsza brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2018 roku –

  • panel: Mapa polskich wartości

 

Uczestnik paneli:

2018: Mapa polskich wartości