György
Schöpflin

węgierski polityk i nauczyciel akademicki

Urodził się na Węgrzech, ale większość życia spędził w Wielkiej Brytanii (1950-2004). W 1962 r. został absolwentem Uniwersytetu w Glasgow. Później ukończył również Kolegium Europejskie w Brugii. W 1998 r. uzyskał tytuł profesora politologii.

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Londyńskim i na Uniwersytecie Bolońskim. Pracował m.in. w BBC i Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

W latach 2004-2019 był posłem w Parlamencie Europejskim.

W 2010 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Tallińskiego, a w 2013 r. Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. W 2019 r. został odznaczony Orderem Zasługi (Węgry). 

Prof. György Schöpflin brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2018 roku – panel: Wartości europejskie oczami posłów do PE

2019 roku – panel: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej

Uczestnik paneli:

2019: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej

2018: Wartości europejskie oczami posłów do PE