Tomasz
Siemiątkowski

prof. SGH i UKSW, przewodniczący RN PGZ

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Senior Partner w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Przebywał w wielu renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor), University of California– Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI). Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych (m.in. Princeton, Stanford, Columbia, New York University oraz Hong Kong Polytechnic University).