Adam Sikorski

Adam
Sikorski

prezes PZL Sędziszów S.A., prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej

Prezes Zarządu oraz inicjator powołania stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna. W 2012 r. został Przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym udziałowcem PZL Sędziszów S.A. – wiodącego, krajowego producenta filtrów do motoryzacji, a w 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Ukończył studia podyplomowe Executive MBA, a w 2013 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów Executive Doctor of Business Administration – EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest także absolwentem kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Prywatnie interesuje się tematyką rozwoju osobistego i przywództwa. Od 2015 roku jest certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team, czyli licencjonowanym trenerem, nauczycielem i mówcą motywacyjnym w międzynarodowym Zespole Johna Maxwella.

Pasjonuje się lotnictwem, posiada uprawnienia pilota.

Uczestnik paneli:

2018: Silna gospodarka dla dobra wspólnego – wartość czy utopia?