Tomasz Sikorski

Tomasz
Sikorski

filozof, historyk

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku US. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej.

Pełni funkcję członka redakcji naukowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz Rady Naukowej „Historii i Polityki”.

Autor wielu książek i artykułów naukowych. Od 2011 roku jest wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tym samym roku został także pracownikiem Ośrodka Badań Biograficznych na Wydziale Humanistycznym US. Pracuje również w szkolnictwie średnim jako nauczyciel dyplomowany historii, WOS, filozofii.

Dr hab. Tomasz Sikorski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2014 roku – panel: Budowanie tożsamości (w Szczecinie)

Uczestnik paneli:

2014: Budowanie tożsamości