Henryk Siodmok

Henryk
Siodmok

Centrum im. Adama Smitha

Henryk Siodmok (ur. 1965) –  doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA INSEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 roku.

W latach 2007 – 2018 był prezesem zarządu Grupy Atlas.

 

2019 r. jest ekspertem Centrum im. Adama Smitha.

brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt 

w  2012

panel: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa

2013:

panel: Polska industrializacja 3.0

Uczestnik paneli:

2013: Polska industrializacja 3.0

2012: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa