Tomasz Skorupski Kongres pwp

Tomasz
Skorupski

Tomasz Skorupski – absolwent zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz socjologii na UKSW. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie Magazynu Akademickiego „Koncept” na rynek. Trener liderów organizacji pozarządowych.

Od 2017 roku prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Celem Fundacji jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Tomasz Skorupski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2018 roku –

  • panel: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia

Uczestnik paneli:

2018: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia