Robert
Skrzypczak

Ksiądz

Ur. 1964, dr hab. teologii, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, magister psychologii klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył staż naukowy w Instytucie filozofii współczesnej Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji, wykładał w Italii i w USA. Członek Rady Naukowej  Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Rady Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zarządu Stowarzyszenia Naukowego „Personalizm” w Lublinie oraz Stowarzyszenia Filozoficznego Luigi Stefaniniego w Treviso (Włochy). Zajmuje się personalizmem włoskim, Soborem Watykańskim II, eklezjologią i antropologią teologiczną. Stały felietonista „Gościa Niedzielnego”, tłumacz, redaktor, duszpasterz. Autor kilkunastu książek, m. in., Osoba i misja (2005), Filozofia i teologia osoby (2013) oraz monografii Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II (2011, 2020). Ostatnio wydał Ogień w Kościele (2021), Między Chrystusem a antychrystem (2022) oraz Chrześcijanin na rozdrożu (2023). Wyróżniony nagrodą „Totus” (2013) za propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, statuetką „Tulipany Życia” (2016) przyznawaną przez Kapitułę Narodowego Dnia Życia oraz Medalem św. Edyty Stein (2017).