Leszek Smykowski; kongres polska wielki projekt

Leszek
Smykowski

polityk, poseł na Sejm II kadencji

 

W 1982 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1980 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i w Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1982 był członkiem Akademickiego Ruchu Oporu. Pracował m.in. jako nauczyciel w szkole podstawowej. W 1991 organizował kampanię wyborczą Zbigniewa Brzyckiego.

W 1993 uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji. 

Był pierwszym prezesem powstałego w 1999 Zachodniopomorskiego Towarzystwa na Rzecz Integracji Środowiskowej. Od 1997 do 2001 pracował jako inspektor w Urzędzie Miasta Szczecina, następnie został zatrudniony na stanowisku specjalisty kontroli państwowej w delegaturze NIK.

W 2014 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 dostał Krzyż Wolności i Solidarności.

 

Uczestnik paneli:

2014: Świadkowie historii