Socha Barbara – XII Kongres Polska Wielki Projekt
Barbara Socha

Barbara
Socha

pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

Barbara Socha jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Uniwersytetu Warszawskiego (podyplomowe studia dziennikarskie) oraz doktoranckich studiów ekonomiczno-społecznych również w SGH.

W latach 1997 – 2018 pracowała w branży IT.

W 2018-2019 r. zajmowała się m.in. projektami badawczymi i koordynacją kampanii społecznych dla Fundacji Mamy i Taty.

W grudniu 2019 r. została powołana na Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz Podsekretarza Stanu w MRPiPS.

Mężatka. Mama 3 synów i 2 córek.