Radosław
Sojak

socjolog, wykładowca akademicki

dr Radosław Sojak (UMK) – socjolog, wykładowca akademicki

Zainteresowania badawcze: socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego.

Od 2015 roku Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii UMK

 

 

Uczestnik paneli:

2011: Rządy i sądy w Polsce