Magda Sokołowska; polska wielki projekt

Magdalena
Sokołowska

Absolwentka pedagogiki, psychologii społecznej i sądowej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

W ramach pracy doktorskiej badała karierę edukacyjną i zawodową osób zdolnych. Prowadziła zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii rozwoju człowieka dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. 

Przez dwie kadencje była przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów i członkini Rady Wydziału Pedagogicznego.

 

 

Uczestnik paneli:

2015: Edukacja i szkolnictwo wyższe w Polsce w perspektywie europejskiej