prof. Sosnowska Polska Wielki Projekt

Joanna M.
Sosnowska

historyk sztuki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzowała się w Instytucie Sztuki PAN, tam też uzyskała habilitację. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim. Zorganizowała i przez 9 lat kierowała w Collegium Civitas studium podyplomowym Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna.

Wypromowała siedmiu doktorów.

Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej: Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Członek zespołu redakcyjnego „Rocznika Historii Sztuki”.

W 2015 roku otrzymała srebrny medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.  Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki.

Wydała: 

  • Materiały do dziejów Instytutu Propagandy Sztuki (1930-1939), IS PAN, Warszawa 1992
  • Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895-1999, IS PAN, Warszawa 1999
  • Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939, IS PAN, Warszawa 2003
  • Ukryte w obrazach, IS PAN, Warszawa 2012
  • Opałka. Indeks. Rozmowy z Romanem Opałką w Bazerac [współautor P. Sosnowski], Wyd. Propaganda, Warszawa 2012

Redagowała:

  • Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Materiały z sesji, TZSP, Warszawa 1993
  • Wystawa paryska 1925 roku. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku,  IS PAN, Warszawa 2007
  • Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22-23 października 2007, IS PAN, Warszawa 2009
  • Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 23-24 listopada 2009 roku, IS PAN, Warszawa 2012
  • Perspektywa (post)kolonialna w kulturze. Szkice i rozprawy, red. E. Partyga, J. M. Sosnowska i T. Zadrożny, Warszawa 2012, Oficyna Wyd. Errata, Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura

Publikowała m.in. w „Biuletynie Historii sztuki”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Twórczości”, „Kresach”, „Znaku”, „Architekturze” oraz tomach posesyjnych

 

Uczestnik paneli:

2019: Na co czekamy w polskiej kulturze?

2011: Jak konserwatyści mogą kształtować polskie miasta?

Moderator paneli:

2021: Zamek Królewski w Warszawie jako centrum kultury narodowej. Przeszłość i wizja przyszłości