Jan Filip Stanilko

Jan Filip
Staniłko

Urodzony w  1979 roku, jest absolwentem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich z nauk ekonomicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert w dziedzinie ekonomii politycznej i zarządzania rozwojem nowych produktów, polityki przemysłowej. 

Pracuje w Ministerstwie Rozwoju, gdzie kieruje sprawami związanymi z Polityką Innowacyjności, Polityką Przemysłową, Regulacjami Przemysłowymi, Zieloną Gospodarką oraz Gospodarką Cyrkularną.

Jako reprezentant Ministra Rozwoju i Finansów brał udział w opracowywaniu Założeń Polityki Lekowej Polski, dokumentu opracowywanego w Ministerstwie Zdrowia.

Pełnił m.in. funkcję członka zarządu Instytutu Sobieskiego (2011-2013), był członkiem redakcji dwumiesięcznika „Arcana”, Dyrektorem Programu Industrializacja 3.0 w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych oraz prezesem Instytutu Studiów Przemysłowych.  W latach 2011-2013 był głównym organizatorem Kongresu Polska Wielki Projekt. Współpracował z „Polskim Forum Obywatelskim”. Współpracował z „Polskim Forum Obywatelskim”. Autor m. in. raportu „Przeskoczyć samych siebie. Rewolucja innowacyjna w polskiej nauce i dydaktyce” (2008).

 

Publikuje m. in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Forbesa”.

Jest autorem szeregu raportów w tym m.in.:

„Przeskoczyć samych siebie. Rewolucja innowacyjna w polskiej nauce i dydaktyce”;

„Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej”;

„W poszukiwaniu zaginionej innowacyjności. Potencjał i sektorowa specyfika innowacyjności w polskim przemyśle”;

„W poszukiwaniu dynamiki i skali. Strategie wzrostu i transformacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych”;

„Jak zbudować potencjał przemyślnej rywalizacji? Determinanty konkurencyjności polskiego przemysłu w kontekście wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020”.

2011

  1. Polska- wyzwania strategiczne. Polska a kryzys strefy euro – polskie dylematy rozwoju.
  2. Czy Polska stoi nierządem? Problemy władzy wykonawczej i ustawodawczej.  Między predatory state a developmental state. Ekonomia polityczna polskiej transformacji.
  3. Jakie  młodych Polaków chowanie? Zawodowa, ale dobra – kryzys i przyszłość polskiej edukacji technicznej.

2012

  1. Katastrofa Smoleńska a geopolityka Lecha Kaczyńskiego
  2. Kryzys czyli nowe porządki w  UE. Kryzys euro a przyszłość europejskiego modelu gospodarczego
  3. Przyszłość polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa a polski model kapitalizmu

 

2013

  1. Czy Polacy są narodem nieinnowacyjnym? Czy Polska innowacyjność spada?
  2. Koniec paradygmatu neoliberalnego? Narodowe modele kapitalizmów a globalne rynki finansowe

Uczestnik paneli:

2013: Koniec paradygmatu neoliberalnego?

2013: Czy Polacy są narodem nieinnowacyjnym?

2012: Prezentacja książki “Katastrofa Smoleńska. Bilans dwóch lat”

2012: Kryzys, czyli nowe porządki w UE

2012: Przyszłość polskiej gospodarki

2011: Polska – wyzwania strategiczne

2011: Rządy i sądy w Polsce

2011: Jakie młodych Polaków chowanie?

Artykuły:

Przerwać taniec na Titanicu