polska wielki projekt

Jan
Stasiak

W 1976 roku ukończył Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej. Od lat 70. jest związany ze szczecińskim portem, był m.in. ekspedytorem, dysponentem, specjalistą, kierownikiem oddziału. W 1992 roku utworzył pierwszy w polskich portach zagraniczny terminal przeładunkowy – Fast Terminals. Najpierw był tam kierownikiem, a od 2003 roku jest jego prezesem. Działał w różnych organizacjach, takich jak m.in. Północna Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Biuro Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu czy Rada Interesantów Portu Szczecin. Tej ostatniej przewodził od 2002 do 2018 roku (z krótką przerwą). 

Jan Stasiak brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2014 roku – panel: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu (w Szczecinie)

Uczestnik paneli:

2014: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu