Zbigniew
Stawrowski

filozof polityki

Filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW. Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie w 1980 r. był współzałożycielem NZS. Następnie studiował filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1993 obronił doktorat pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera. Habilitację uzyskał w 2006 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W latach 1994-2000 zastępca dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel Collegium Civitas. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Autor książek:

  • Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994),
  • Prawo naturalne a ład polityczny (2006),
  • Niemoralna demokracja (2008),
  • Solidarność znaczy więź (2010),
  • Wokół idei wspólnoty (2012),
  • Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).

ENG:

Zbigniew Stawrowski – philosopher of politics, professor of social sciences at the Institute of Political Science at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, director of the Józef Tischner Thought Institute in Cracow. Author of books: State and Law in Hegel’s Philosophy (1994), Natural Law and Political Order (2006, 2018), Immoral Democracy (2008), Solidarity Means a Bond (2010), Around the Idea of Community (2012), Clash of Civilizations or Civil War (2013), Building on Sand. Sketches on the Third Republic (2014), Solidarity Means Ties AD 2020 (2021).

Uczestnik paneli:

2023: Źródła nadziei – przyszłość konserwatyzmu

2023: Roots of Hope – Future of Conservatism

2020: Co się stało z prawdą? Co się stało z wolnością?

2019: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej

2018: Trójpodział władzy i praworządność – jaki model demokracji?

2017: Liberalna demokracja i cnoty narodowe