Zbigniew Stawrowski – XII Kongres Polska Wielki Projekt
Zbigniew Stawrowski

Zbigniew
Stawrowski

filozof polityki

Filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW. Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie w 1980 r. był współzałożycielem NZS. Następnie studiował filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1993 obronił doktorat pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera. Habilitację uzyskał w 2006 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W latach 1994-2000 zastępca dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel Collegium Civitas. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Autor książek:

  • Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994),
  • Prawo naturalne a ład polityczny (2006),
  • Niemoralna demokracja (2008),
  • Solidarność znaczy więź (2010),
  • Wokół idei wspólnoty (2012),
  • Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).