Stawrowski

Zbigniew
Stawrowski

filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW

prof. Zbigniew Stawrowski – filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW. Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie w 1980 r. był współzałożycielem NZS. Następnie studiował filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1993 obronił doktorat pod kierunkiem ks. Józefa Tischnera. Habilitację uzyskał w 2006 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W latach 1994-2000 zastępca dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel Collegium Civitas. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Pod jego kierunkiem w 2012 uzyskał stopień naukowy doktora Wojciech Wierzejski, polski polityk. 

Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja(2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).

Zbigniew Stawrowski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2017 roku, panel: Liberalna demokracja i cnoty narodowe.

2018 roku, panel: Trójpodział władzy i praworządność – jaki model demokracji?

2019 roku, panel: Lingua Democratiae Liberalis jako narzędzie inżynierii społecznej.