Jan Andrzej
Stefanowicz

adwokat

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Członek Zespołu badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Powołany przez Prezydenta RP do Rady Dialogu Społecznego.

Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A .; Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych i senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

Uczestnik paneli:

2011: Rządy i sądy w Polsce