Bolesław
Stelmach

Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 1980 roku, a w 1984 roku – podyplomowe studia planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera architekta, w 2016 roku stopień doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Profesora w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a w 2019 roku Profesora Politechniki Łódzkiej.
Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., istniejącym od 1992 roku. Pracownia specjalizuje się w projektach urbanistycznych i architektonicznych miast, ogrodów i domów. Obszar działalności biura obejmuje całą Polskę, a główna siedziba mieści się w Lublinie.
Twórczość architektoniczna Bolesława Stelmacha cechuje niezwykła konsekwencja realizacji proekologicznych, funkcjonalnych obiektów o bardzo współczesnym, pięknym wyrazie, wzbogacających zastany kontekst przyrodniczy i szanujących otoczenie kulturowe. Za te cechy w 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Honorową SARP.
W 2012 roku, za szczególne zasługi dla kultury polskiej, otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, a w 2015 roku za wybitne zasługi w dziedzinie architektury otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury. Od listopada 2017 roku
pełni funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w Warszawie.

Uczestnik paneli:

2023: Zielone miasta przyszłości

2023: Green Cities of Future

2021: 70 m²

2020: E(ste)tyka zielonego miasta