Roland
Stephen

Dyrektor wykonawczy CISP w SRI International

Doktor Roland Stephen jest dyrektorem wykonawczym Centrum Strategii i Polityki Innowacji (CISP) w SRI International. Ma 25-letnie doświadczenie przywódcze w zarządzaniu programami naukowymi i technologicznymi, analizie polityki, projektowaniu i ocenie programów inżynieryjnych m.in. w dziedzinie energetyki. 

Współpracował z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Departamentem Handlu, Departamentem Energii USA. Ogólnie jego praca skupia się na inwestycjach z pogranicza zmian technologicznych, innowacji, siły roboczej i wzrostu gospodarczego.

Zdjęcie: https://www.sri.com/

Uczestnik paneli:

2022: Koniec liberalizmu? Czas na gospodarkę wojenną