Aleksander Stępkowski

Aleksander
Stępkowski

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Prezes fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003).

W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

Od 2019 sędzia Sądu Najwyższego.

Uczestnik paneli:

2014: Strategie promocji wartości – prawo, media, rodzina, edukacja