Aleksander Stępkowski – IV XII Kongres Polska Wielki Projekt
Aleksander Stępkowski

Aleksander
Stępkowski

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Prezes fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003).

W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

Od 2019 sędzia Sądu Najwyższego.