Jacek Strojny

Jacek
Strojny

profesor Politechniki Rzeszowskiej

Kierownik Zakładu Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Dr hab. Jacek Strojny jest autorem ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego.

Niezależny konsultant, trener oraz asesor Polish Project Excellence Award. Posiada 12 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

Brał udział w ponad stu projektach dla przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym uczestniczył w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM.

Uczestnik paneli:

2021: Sztuka zarządzania publicznego