Tamás
Sulyok

doktor prawa, urzędnik państwowy

Absolwent  Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Szeged w 1980 roku. W latach 1982-1991 był radcą prawnym, następnie w latach 2000-2014 był honorowym konsulem Austrii. Od 2005 roku jest wykładowcą prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Szeged. Uzyskał tytuł doktora w 2013 roku, jego dziedziną badań są konstytucyjne ramy rzecznictwa.

Dr Tamás Sulyok w 2014 roku został wybrany przez Węgierski Sejm na sędziego Sądu Konstytucyjnego. 2015 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Konstytucyjnego, od 22 listopada 2016 roku został jego przewodniczącym.

 

 

 

Uczestnik paneli:

2018: Trójpodział władzy i praworządność – jaki model demokracji?